Om meer grip op de resultaten te houden, zijn veel notarissen op zoek naar praktische stuurinformatie en direct toepasbare adviezen en acties. Onze partner LOS heeft daartoe Business in Control ontwikkeld. Een aanpak die u scherper naar de belangrijkste facetten van uw bedrijfsvoering laat kijken.

In vier stappen naar Business in Control

We dagen u uit om samen na te denken over de toekomst en daarvoor financiële stuurinformatie te ontwikkelen. Door beter inzicht en overzicht realiseert u betere resultaten en krijgt u een scherper vooruitzicht voor uw kantoor.

Stap 1: Vaststellen van ondernemingsvisie en strategie
Stap 2: Formuleren van doelstellingen en actiepunten
Stap 3: Definiëren van direct toepasbare stuurinformatie
Stap 4: Plan van aanpak voor de uitvoering

Snel en praktisch

Na enkele gesprekken ontvangt u de uitkomsten van de vier stappen. Geen vuistdikke rapporten, maar praktische informatie en handvatten op de aandachtgebieden: klanten, verkoop, medewerkers, financieel en interne organisatie. Zo gaat u heel gericht aan de slag en worden uw medewerkers direct betrokken bij het dagelijks realiseren van de doelen.

Aandachtspunten Business in Control:

  • Ondernemerscompetenties
  • Strategiebepaling
  • Acquisitie
  • Bedrijfsprocessen
  • Financiële informatie
  • Financiering
  • Kostenreductie
  • Personeel
  • Debiteurenbeheer

Neem contact op met Signetur

Benieuwd hoe Signetur u vérder kan brengen met uw business? Neem voor een eerste kennismaking contact met ons op. Of stel uw vraag via email. We maken graag tijd voor u vrij.